Wyłącznie dla niemieckich, austriackich i szwajcarskich graczy.

Sofort jest formą bezpośredniego przelewu bankowego, umożliwiającym zrobienie wpłaty za pośrednictwem internetowego konta bankowego.

Aby zrobić wpłatę przez Sofort potrzebujesz tylko informacje o internetowym koncie bankowym.

Sofort to bezpośredni transfer pieniędzy z konta bankowego na Twoje konto gracza w szybki, bezpieczny i łatwy sposób.

Sofort can be used with over 98% of all online bank accounts – to check whether yours is one of them, visit //www.directebanking.com for more information.


Availability depends on your country