Prepnutie do Režimu reálnych peňazí z Testovacieho režimu

Na stránke Testovacích Hier kliknite na tlačidlo "Prepnúť do Režimu reálnych peňazí" umiestnené v hornej časti obrazovky.
Ak ste sa ešte nezaregistrovali ako hráč v Režime reálnych peňazí, pozrite si prosím inštrukcie k Registrácii v Režime reálnych peňazí.
Zobrazí sa hlavná stránka Režimu reálnych peňazí. Pripojte sa alebo začnite hrať hru.

Prepnutie do Testovacieho režimu z Režimu reálnych peňazí

Zo stránky Hier v Režime reálnych peňazí kliknite na červené tlačidlo "Prepnúť do Testovacieho režimu" umiestneného v hornej časti obrazovky.
Zobrazí sa hlavná stránka Testovacieho režimu. Pripojte sa alebo začnite hrať hru.

Spustenie alebo pripojenie k Hre

Vyberte si na hlavnej stránke hráča, ktorú hru chcete hrať. Kliknite na svoju obľúbenú verziu hry a začnite hrať.

Menu hry je k dispozícii v pravom dolnom rohu obrazovky. Kliknite na tlačidlo "Hry" a môžete prepnúť do akejkoľvek dostupnej hry podľa vlastného výberu.