Objaví sa Stránka Registrácie do režimu Reálnych peňazí. Vyplňte všetky povinné polia.
  • Vytvorte si užívateľské meno a heslo, ktoré je unikátne len pre Vás.
  • Uistite sa, že e-mailová adresa, ktorú ste zadali, je presná, pretože je naším hlavným kanálom komunikácie s Vami.

Kliknite na tlačidlo Zaregistrujte sa. Zobrazí sa stránka s Osobnými údajmi. Než začnete hrať za reálne peniaze, musíte potvrdiť a overiť svoje konto.

Vyplňte všetky požadované polia. Zabezpečte, aby boli všetky polia vyplnené správne a s presnými informáciami. Ak ste skončili, kliknite na tlačidlo Odoslať.

Zobrazí sa stránka Potvrdenia E-mailu. Zadajte Vašu e-mailovú adresu do oblasti E-mailová adresa. Uistite sa, že zadávate presnú e-mailovú adresu a že je napísaná správne. Kliknite na tlačidlo Zaslať overovací kód.

Overovací kód bude okamžite zaslaný na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste zadali.

Akonáhle ste obdržali Overovací kód, kliknite na odkaz uvedený v e-maili. Môžete tiež skopírovať a vložiť Overovací kód do poľa Overovací kód alebo ho tam priamo ručne zapísať
Pre dokončenie overenia e-mailovej adresy kliknite na tlačidlo Odoslať.
Zobrazí sa Hlavná stránka Členskej zóny.

Teraz ste pripravený/á hrať o reálne (skutočné) peniaze.